Scheuring István


 
BEOSZTÁS tudományos tanácsadó
TELEFONMELLÉK 1706
E-MAIL scheurin "at" caesar.elte.hu
SAJÁT HONLAP  

Jelenlegi kutatási témák

1) Populációdinamikai modellek dinamikai stabilitása. Táplálékhálózatok dinamikai elemzése. Diszkrét állapotú dinamikai rendszerek vizsgálata.
2) A hidrodinamikai és populációdinamikai folyamatok kapcsolata. Fitoplankton közösségek viselkedése a fizikai folyamatok figyelembevételével.
3) A mutualizmus és a kooperáció evolúciója.

Legfontosabb kutatási eredmények

1) Kiterjesztettük a multifraktál fogalmat. Ezzel a matematikai apparátussal a vegetációs mintázatok skálatulajdonságai elemezhetők .
2) Megmutattuk, hogy nemlineáris közjó dilemma helyzetekben az önző és kooperatív viselkedés együttélése tipikus.
3) Numerikus szimulációk és analítikus modellek segítségével beláttuk, hogy nyitott kaotikus áramlásokban a forráskompetítorok koegzisztenciája tipikus.
4) Egy egyszerű modell segítségével kimutattam, hogy az ú.n. Eigen paradoxon feloldható ha a replikátorok enzimatikus aktivitása megfelelő mértékben javul a replikátorok hosszának növekedésével.
5) Kimutattuk, hogy nemlineáris közjó dilemmákban a csalók és a kooperátorok együttélése tipikus.

Szakdolgozati lehetőségek

Jelenlegi kutatási témáim közül lehet szakdolgozati témákat választani. Szükséges az ökológiai modellezésben némi jártasság, programozási kézség (vagy hajlam), némi matematikai érzék.