Kalapos Tibor

 

BEOSZTÁS egyetemi docens
TELEFONMELLÉK 1715
E-MAIL kalapos@caesar.elte.hu
SAJÁT HONLAP http://members.iif.hu/kalapos.tibor

Jelenlegi érdeklődési terület                                                                                                                    English

1)  A növényi avar égésekor felszabaduló füst magvak csírázását és a csíranövények növekedését serkentő hatása a zárvatermők különböző rokonsági köreiben.  
2)  A pázsitfűfélék (Poaceae) családjában egyes növekedési és morfológiai sajátságok szerepe egyes élőhelyek sikeres benépesítésében. Speciális kérdésünk, hogy vajon az ezekben a tulajdonságokban jelentkező plasztikusság nagyobb mértékű-e az idegenhonos inváziós füveknél, mint a nem-inváziós őshonos rokonaiknál.
3)  A gyökér endomikorhiza (VAM) szimbiózisának szerepe inváziós pázsitfüvek térhódításában.
4)  Három évtizedes adatsorral bíró populációdinamikai megfigyelések a fokozottan védett reliktum endemizmus magyarföldi husáng (Ferula sadleriana, Apiaceae) termőhelyén a Pilis-tetőn, a többi maradványpopuláció állpotának felmérése.

Eddigi kutatási eredmények

A)  Felkutattuk a magyar flórában a C4-es fotoszintézisű növényfajokat, összehasonlítottuk ökológiai, ökofiziológiai és strukturális tulajdonságaikat rokon C3-as növényekével, értékeltük a vegetációban betöltött szerepüket.
B)  Elemeztük homokpusztagyepi hajtásos és kriptogám növények ökofiziológiai - elsősorban fotoszintetikus és vízháztartási - sajátságait az élőhelyi korlátozó tényezők tükrében.
C) A klímaváltozás várható hatását kísérletesen vizsgáltuk egy terepi kísérletben az Alföld félszáraz homokpusztai növénytakarójában, ahol a mikroklímát módosítottuk az előre jelzett klímaváltozáshoz hasonlóan és több éven keresztül követtük a domináns növényfajok ökofiziológiai (fotoszintetikus, vízforgalmi) és kapcsolódó morfológiai válaszát.

Szakdolgozati lehetőségek

A jelenlegi  érdeklődési területnél felsorolt 4 témakör közül az 1) és 4) témához fogadok szakdolgozót. Az 1) témában növényházi és laboratóriumi vizsgálatokra kell számítani, így olyan hallgatókat várok, akik a terepbotanika mellett ezekhez is affinitást éreznek. A 4) témához jó növényfajismeretre van szükség és sok terepmunkára lehet számítani.
Növényi ökofiziológia: inváziós füvek