Hahn István

BEOSZTÁS egyetemi adjunktus
TELEFON

Tanszéki telefon városból:

372-2500/1710,

épületből bármelyik tanszékbejárattól: 1710.

E-MAIL hahn@ludens.elte.hu
SAJÁT HONLAP http://www.hahn.hu/oktat
SZÜLETÉSI ÉV 1956

LEGFONTOSABB KUTATÁSI EREDMÉNYEK

1). Összefüggést írtam le a növények mérete és alakja, valamint mintába kerülési valószínűsége között. Ennek alapján korrekciós tényezők számolhatók az egyes fajokra.
2) Szimulációs módszerrel elemeztem, hogy két véletlenszerű síkbeli diszperziójú, pontszerű faj között a különböző hasonlósági indexek és függvények milyen értéket adnak különböző nagyságú mintavételi egységek esetében.
3) Szimulációs módszerrel vizsgáltam, hogyan hat az objektum osztályok száma és a skálázás finomsága faj-borítás diverzitás becsült értékére.
4) Részt vettem a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer egyes elemeinek kidolgozásában.
5). Az ELTE Etológiai Tanszékével közösen végzett kutatásban vizsgáltuk az üregi nyulaknak a Bugaci Ősborókás növényzetére gyakorolt hatását. Megállapítottuk, hogy a szelektív legelés mind a gyepalkotók faji összetételét, mind a boróka felújulási dinamikáját nagymértékben befolyásolja.
6). Vizsgáltuk a leégett Bócsai Ősborókás tűz utáni regenerációját, melynek során kiderült, hogy a gyepfajok regenerációja gyors, az erdőalkotó boróka és a telepített fenyvesek viszont elpusztultak, és helyüket a sarjról újuló akác és nyár vette át.

JELENLEGI KUTATÁSI TÉMÁK

1) Szigetközi botanikai monitoring.
2) Az üregi nyulak legelésének hatása homoki gyepekre

SZAKDOLGOZATI TÉMÁK

A Bsc. képzésben meghirdetett témák a www.bio.elte.hu honlap oktatás menüjében kereshetők meg.

A kifutó vagy fel nem vett témák helyére újakat is meg lehet hirdettetni, ezeket velem egyeztetni kell.

MSc. szakdolgozati témák - ezeket célszerű elkezdeni harmadéves korban még akkor is, ha a BSc-s szakdolgozat nem ebből készül. Terepmunkával járó téma esetében legalább két nyárra kell számítani ahhoz, hogy a szakdolgozathoz szükséges adatmennyiség összeálljon.

A jelentkező hallgatónak növényismerettel és alapvető statisztikai- és adatfeldolgozási készséggel kell rendelkezni. A témától függően szakirodalmazás szintű angolnyelv ismeret is szükséges.