English

 

A magyarországi erdők természetességének vizsgálata (TERMERD - projekt)

 

Résztvevők

A TERMERD munkacsoport tagjai. Erdész és biológus végzettségű szakemberek. Ők végezték a vizsgálat módszertani kidolgozását, valamint az adatok feldolgozását. A projekt keretében létrejött eredmények a munkacsoport közös szellemi termékének tekinthetők.

Terepi felmérők. Erdész és biológus végzettségű szakemberek és egyetemi hallgatók. Ők végezték a vizsgálat terepi felvételezését, a jegyzőkönyvek kitöltését.

Technikai segítők. Az adatbázis megalkotását, az adatok bevitelét és azok ellenőrzését végezték.

Szakmai konzultációk.

 

A projekt előzményei.

Magyarországi előzmények.

Külföldi vizsgálatok.

 

A projekt időbeni ütemezése.

2001-2003. A célok megfogalmazása, a mintaterületek kijelölése, a terepi felmérés módszertanának kidolgozása.

2003-2004. A terepi felvételezés elvégzése.

2004. Az adatbázis létrehozása, az adatok ellenőrzése.

2004-. Az adatok elemzése, értékelése.

 

A projekt célja {pdf file letöltése}.

A projekt célja a magyarországi erdők természetességének becslése (1) egy folytonos skálán, (2) országosan reprezentatív mintavétel alapján, (3) több (faállományra, cserjeszintre, gyepszintre, újulatra, vadhatásra, termőhelyre vonatkozó) indikátor kvantitatív felhasználásával.

 

A projekt módszerei.

A mintaterületek kijelölése {pdf file letöltése}. A vizsgálathoz kb. 3000 magyarországi erdőrészletet választottunk ki az Állami Erdészeti Szolgálat (ÁESZ) Országos Erdőállomány Adattárának felhasználásával. A mintavétel rétegzett random kiválasztással történt, elkülönítve a természetszerű, átmeneti és kultúr csoportokban. 

 

A kiválasztott mintaterületek térképi megjelenítése (kultúrállományok nincsenek feltüntetve).

 

A mintavételi jegyzőkönyv {pdf file letöltése}. A terepi felmérők egy 51 kérédésből álló jegyzőkönyvet töltöttek ki a mintaterületeken, amihez az állomány fajlistája csatlakozott.

 

A mintavételi jegyzőkönyv kitöltési útmutatója {pdf file letöltése}.

 

Az adatfeldolgozás módszertana {pdf file letöltése}. Az adatfeldolgozás során 56 indikátort hoztunk létre, amelyeket a terepi jegyzőkönyv adatai, illetve az ahhoz rendelt fajlista alapján különítettünk el. Ezen kívül az értékelés során felhasználtuk a mintaterületekre vonatkozó üzemtervi adatokat is. Az egyes indikátorok csoportosíthatóak aszerint, hogy milyen kritériumokat jellemeznek: faállomány összetétele, faállomány szerkezete, cserjeszint összetétele, cserjeszint szerkezete, gyepszint összetétele, gyepszint szerkezete, újulat összetétele, újulat szerkezete, holtfa jellemzők, vadhatás jellemzők, termőhely jellemzők. Ez alapján az egyes elemzések vonatkozhatnak egy-egy indikátorra, a különböző kritériumokra (és kritérium csoportokra pl. faállomány, vagy szerkezeti jellemzők), illetve az azokból képzett természetességi értékszámra. A természetességi értékszámok képzése 3 szint segítségével történik. Az 1. szintben az indikátorok értékeihez egy 0-100 skálán értelmezett értékszámot rendelünk. Ez az értékszám függhet a vizsgált állományok potenciális természetes erdőtársulásától (PTE), a termőhely illetve a faállomány sajátságaitól. A 2. szintben képezzük a kritériumok értékszámait. Ezt a kritériumot jellemző indikátorok eltérő súllyal szereplő összege adja, amelyet ezután normálunk a kritérium természetességi értékének tartományával. A 3. szintben képezzük az erdőállományra vonatkozó természetességi értékszámot. Ezt a 2. szintben szereplő kritériumok értékszámainak súlyozott összege adja. A 3. szintben a kritériumokat eltérő súllyal vesszük figyelembe különböző PTE-k esetében.

 

A projekt eredményei.

Itt a projekt jelenleg kézirat, előadás kivonat, konferencia poszter formájában meglevő, nyomtatásban meg nem jelent szakmai anyagai találhatók.

 

Az MTA Erdészeti Bizottságának "A magyarországi erdők természetessége" című vitaülése. MTA Felolvasó terme 2004. 12. 07. Ezen a vitaülésen számoltak be a munkacsoport tagjai először a TERMERD projekt eredményeiről. Az alábbiakban letölthető az elhangzott 5 előadás kivonata, illusztrációja.

 

A Kaán Károly Erdészeti és Természetvédelmi Egyesület, „Erdők Hete” programsorozat keretében szervezett "Magyarország erdeinek természetessége" című vitaülése. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron. 2005. 05. 06.  Ezen a rendezvényen a munkacsoport egyetemi hallgatóknak számolt be a projekt eredményeiről, egy vitaülés keretében. Az alábbiakban letölthetők az elhangzott előadások kivonatai.

 

 

A projekt nyomtatásban megjelent publikációi.

  1. Bartha, D., Bölöni, J., Ódor, P., Standovár, T., Szmorad, F. and Tímár, G. 2003. A magyarországi edők természetességének vizsgálata. Erdészeti Lapok. 138(3): 73-75.{pdf file letöltése}

  2.  Bölöni, J., Bartha, D., Standovár, T., Ódor, P., Kenderes, K., Aszalós, R., Bodonczi, L., Szmorad, F. and Tímár, G. 2005a. A magyarországi erdők természetességének vizsgálata I. Kutatási előzmények és mintavételezés. Erdészeti Lapok 140(5): 152-154. {pdf file letöltése}

  3. Bölöni, J., Bartha, D., Standovár, T., Ódor, P., Kenderes, K., Aszalós, R., Bodonczi, L., Szmorad, F. and Tímár, G. 2005b. A magyarországi erdők természetességének vizsgálata II. Az erdők természetességének elemzése tájak és erdőtársulások szerint. Erdészeti Lapok 140(6): 198-201. {pdf file letöltése}

  4. Ódor, P., Bölöni, J., Bartha, D., Kenderes, K., Szmorad, F., Tímár, G., Standovár, T., Aszalós, R. and Bodonczi, L. 2005. A magyarországi erdők természetességének vizsgálata III. A faállomány és a holtfa természetességének értékelése. Erdészeti Lapok 140(7-8): 226-229. {pdf file letöltése}

  5. Kenderes, K., Tímár, G., Aszalós, R., Bartha, D., Bodonczi, L., Bölöni, J., Ódor, P., Standovár, T. and Szmorad, F. 2005. A magyarországi erdők természetességének vizsgálata IV. Az erdőgazdálkodás hatása a természetességre. Erdészeti Lapok 140(9): 259-261. {pdf file letöltése}

  6. Standovár, T., Aszalós, R., Bartha, D., Bodonczi, L., Bölöni, J., Kenderes, K., Ódor, P., Szmorad, F. and Tímár, G. 2005. A magyarországi erdők természetességének vizsgálata IV. Miért kell, s hogyan érdemes az erdők természetességével foglalkozni. Erdészeti Lapok (in press). {pdf file letöltése}

 

A projekt támogatói.