ELTE Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék

 
Populációbiológia
(Czárán Tamás)


Tantárgy célja, célkitűzései

A legismertebb populációdinamikai (Leslie, Lotka-Volterra, Nicholson-Bailey, Rosenzweig-MacArthur stb.) és társulásdinamikai (Horn, Maynard Smith stb.) modellek alapfeltevéseinek, matematikai struktúrájának megismerése, alkalmazásuk elméleti és terep-problémák megoldásában.

A tantárgy tematikája

Populációgyarapodási paraméterek becslése élettábla-adatokból (Leslie-modellek)
Exponenciális populációnövekedés időben diszkrét és folytonos esetben (Malthus-modellek)
Denzitásfüggő populációnövekedés időben diszkrét és folytonos esetben (logisztikus - Pearl-Verhulst - modellek)
Kaotikus dinamika egypopulációs denzitásfüggő rendszerekben
Populációs kölcsönhatások modelljei I. Kompetíciós Lotka-Volterra modellek
Populációs kölcsönhatások modelljei II. Predációs Lotka-Volterra modellek
Populációs kölcsönhatások modelljei III. Mutualisztikus Lotka-Volterra modellek
Populációs kölcsönhatások modelljei IV. Parazitoid-modellek (Nicholson-Bailey)
Fertőzési modellek (gazda-parazita, gazda-köztesgazda-parazita)
Társulásdinamikai modellek I. Erdő-szukcesszió (Horn-modell)
Társulásdinamikai modellek II. Táplálékhálózatok modellezése
Társulásdinamikai modellek III. Diverzitás-stabilitás probléma szimulált társulásokban
Téridő-modellek a populáció-és társulásdinamikában

Ajánlott irodalom

Begon, Harper, Townsend: Ecology. Blackwell, Oxford,1986, 1997

A tantárgy felvételének előfeltétele

Matematika (alapképzésben): (lineáris algebra, differenciálszámítás, diff.egyenletek). Ökológiai alapismeretek

Számonkérés módja

Zárthelyi dolgozatok