ELTE Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék

 
Evolúciós játékelmélet
(Scheuring István)


Tantárgy célja, célkitűzései

Alapvető cél, hogy a szakirányú képzés keretén belül, az érdeklődő hallgatók lehetőséget kapjanak az elméleti evolúcióbiológia egyik legsikeresebb ágának a megismerésére. Az alapfogalmak és a modellezési eljárások, valamint az ide vonatkozó kísérletek, megfigyelések bemutatására van lehetőség a félév során.

A tantárgy tematikája

Az ESS definíciója, alapfeltevések, alapfogalmak. A H- D modell. A Bishop - Cannings tétel. A kevert stratégia Aszimmetria a tulajdonlásban, a "burzsoá" stratégia. A probléma megfogalmazása mátrix és bimátrix játékokkal. Biológiai példák.
Játék a populáció ellen. Az ESS definíciója ilyen esetekben. Magcsírázási stratégiák, a nemek aránya.
Információcsere a konfliktus megoldásában: Az A (assesor) stratégia. Mikor éri meg becsülni? A szekvenciális becslő játékok. Biológiai példák (szarvasok, zugpókok stb)
Több aszimmetria együtt. A 2*2-es bimátrixjátékok tulajdonságai. Az aszimmetria szerepe a konfliktus megoldásában, Selten tétele.
Az Agelenopsis aperta nőstények hálóvédő viselkedése és annak játékelméleti elemzése.
A replikátor dinamika és az adaptív dinamika. A konvergencia stabilitás és az ESS különbsége. Inváziós képesség stb.
Amikor a fenotípusos evolúciós kép nincs ellentmondásban a genetikai elemek rendeződési szabályaival: A "villamos elmélet".
A biológiai szignálok osztályozása. Definíciók, biológiai példák. Minimális költség, stratégiai költség, mutató. Önjelzés, mástjelzés. A csalás lehetősége (ikonok), ill. annak kizárása (stratégiai költség, mutató).

Ajánlott irodaom

J. Maynard Smith: Evolution and the Theory of Games. Cambridge Univ. Press 1982

A tantárgy felvételének előfeltétele

Számonkérés módja

Házi feladatok. Az előadás kislétszámos, interaktív formában zajlik.