További tervezett előadások:

Terveink szerint 2014-ben félévente 1-2 előadással jelentkezünk.


Korábbi előadások

Prof. Szathmáry Eörs: Az élet kutatója és a kutató élete -- Gánti Tibor emlékezete.

Idő: 2013. november 21. csütörtök 18.00
Hely: ELTE TTK Északi Tömb (Pázmány Péter sétány 1/A), fszt. 0-81 Ortvay terem.

Mi az élet? Mi az, ami valamennyi -- ismert és ismeretlen -- élőlényben közös? Ezekre a kérdésekre kereste a választ korát messze megelőzve Gánti Tibor, a magyar elméleti biológia egyik alapítója. A néhány éve elhunyt tudós születésének 80. évfordulóján Szathmáry Eörs professzor ismerteti Gánti Tibor úttörő elméletét és annak hatását az élet eredetének modern kutatásaira -- Gánti professzor tanítványaként és szellemi örököseként pedig a tudományos eredmények mögött álló Emberről is mesél.
Az előadás diái letölthetők.


Podani János: Rendszertan versus evolúció: az érem két oldala (Darwin kontra Linné).

Idő: 2013. május 2. 18.00
Hely: ELTE TTK Déli Tömb (Pázmány Péter sétány 1/c), fszt. 0-805 Fejér Lipót terem

Az előadás a klasszikus linnéi rendszertan és a modern evolúcióelmélet között fennálló ellentmondásokat és azok megoldási lehetőségeit ismerteti. Az élővilág osztályozása, a fajok, nemzetségek, családok és más kategóriák elnevezése mindmáig a Linné által lefektetett alapokon nyugszik. A 100 év „késéssel” kidolgozott, s ma már általánosan elfogadott evolúcióelmélet viszont sok ponton ellentmondásban van a klasszikus felfogással. Egyszerű modellek igazolják, hogy a ma élő és kihalt fajok osztályozására a Linné-féle módszer elvileg alkalmatlan. A kihaltak kihagyásával ugyanakkor a linnéi rangok és az evolúciós megfontolások összhangba hozhatók, a múlt és a jelen szervezeteinek együttes rendszerezése pedig rang-mentes osztályozással oldható meg maradéktalanul.
Az előadás diái letölthetők.


Czárán Tamás: Együttműködő molekulák, csaló baktériumok és más furcsaságok.

Idő: 2013. április 18. 18.00
Hely: ELTE TTK Déli Tömb (Pázmány Péter sétány 1/c), fszt. 0-805 Fejér Lipót terem

Együttműködés, kommunikáció, csalás, büntetés: olyan fogalmak, amelyeket elsősorban emberi közösségeken belüli társas kapcsolatok működési módjaiként értelmezünk. A legújabb kutatások fényében ma már világos, hogy a kooperáció és a kommunikáció számtalan, egymástól gyökeresen eltérõ módon megnyilvánul az evolúció minden szintjén, ott is, ahol idegrendszerről még nem is beszélhetünk. Szinte bizonyosan alapvető szerepet játszottak például az élet keletkezésében, vagyis a kémiai evolúció folyamatában, és a legfontosabb kölcsönhatási módok között szerepelnek a mikroorganizmusok világában is. Ezekről az izgalmas kérdésekről lesz szó az előadásban.
Az előadás diasora és a bemutatott videók (28 MB-s zip fájlba összefűzve) letölthetők.


Ferenci Tamás: Járványok és védőoltások: a modellezésen innen és túl.

Idő: 2013. március 21. 18.00
Hely: ELTE TTK Déli Tömb (Pázmány Péter sétány 1/c), fszt. 0-805 Fejér Lipót terem

A járványos betegségek végigkísérték az emberiség történetét - nemkülönben az ellenük való védekezés. Az előadás témája ennek központi eszköze: a védőoltás. A védőoltások az orvostudomány legcsodálatosabb találmányainak egyikét jelentik, melyek több száz millió ember életét mentették meg a történelemben (illetve, a világ szerencsétlenebb országaiban, mentik meg mind a mai napig). Az előadás bemutatja a védőoltások történetét, működésük alapjait, a vakcináció logikáját. Hangsúlyosan kitér arra is, hogy ezt elméleti szempontból milyen modellekkel írják le az infektológusok, végül pedig röviden foglalkozik egy nagyon gyakorlati kérdéssel is: a védőoltás-ellenesek - napjainkban sajnos egyre intenzívebb - tevékenységével (http://vedooltas.blog.hu/). Az előadás diasor és handout formátumban letölthető. További anyagként letölthető a járványtani modelleket szemléltető Mathematica notebook.


Jordán Ferenc: A rendszerökológia a fenntartható sushi szolgálatában.

Idő: 2012. december 6. 18.00
Hely: ELTE TTK Déli Tömb (Pázmány Péter sétány 1/c), fszt. 0-805 Fejér Lipót terem

Egyre többen vagyunk, egyre többet eszünk, és közben kiderítettük, hogy a hal milyen egészséges. A tengeri ökoszisztémák állapota viszont komoly aggodalomra ad okot, a borúlátó jóslatok szerint nemsokára egymás után tűnhetnek majd el kedvenc halaink. Az előadás azt járja körül, mit tud itt segíteni a tudomány: a modern hálózatelmélet, a rendszerökológia holisztikus modelljei vagy éppen az új komputációs módszereket használó szimulációk. Bepillantunk a rendszer alapú természetvédelem formálódó fogalomrendszerébe és eszköztárába. Étvágygerjesztőnek pedig: http://www.sustainablesushi.net/
Az előadás diái letölthetők.


Ősi Attila: Dinoszauruszok és egyéb őshüllők a Bakonyból: az iharkúti őslénytani kutatások legújabb eredményei.

Idő: 2012. november 15. 18.00
Hely: ELTE TTK Déli Tömb (Pázmány Péter sétány 1/c), fszt. 0-805 Fejér Lipót terem

A 2000-ben felfedezett, és azóta rendszeresen kutatott késő-kréta korú iharkúti (Bakony) kontinentális gerinces lelőhely az első a mai Magyarország területén, ahonnan szisztematikus ásatások révén gazdag gerinces faunát ismertünk meg a dinoszauruszok korából. Mára számos csontváz és több ezer izolált csontlelet került elő, melyek több mint 30 különböző gerinces fajt képviselnek a halaktól a pteroszauruszokon át egészen madarakig. Előadásomban bemutatom az ásatás történetét, és az előkerült leletek jelentőségét a kréta ősállatföldrajzi kapcsolatainak tisztázásában.
Az előadás diái letölthetők (85MB!).


Prof. Csermely Péter: Mit tanulhatunk a biológiai hálózatok alkalmazkodási formáiból a saját életünkben?

Idő: 2012. október 18. 18.00
Hely: ELTE TTK Déli Tömb (Pázmány Péter sétány 1/c), fszt. 0-805 Fejér Lipót terem

Az előadás új hálózatos elemző módszerek bemutatásával megmutatja, hogy: a.) Miért tud többet az élesztő a válságra való válaszolásban, mint az ember? b.) Miért érdemesebb a hálózatos „kulcsember” szomszédját meggyőzni valamiről, és ez miért jó a gyógyszertervezésben? c.) Mikor nem vagyunk kiszolgáltatva a minket körülvevő kapcsolati hálózatnak az együttműködés során – és ez hogyan függ össze egy igen általános tanulási és evolúciós technikával. A felsorolt módszerek a LINK-csoport honlapján szabadon elérhetők és kipróbálhatók. A LINK-Group középiskolásoknak is nyitott, várja az együttműködő újabb tagokat. Az érdeklődők kérdéseikkel a csermelynet@gmail.com email címen jelentkezhetnek.
Az előadás diái letölthetők.


Oborny Beáta: A klónok támadása... és védekezése. Növényi stratégiák.

Idő: 2012. május 10. 18.00
Hely: ELTE TTK Déli Tömb (Pázmány Péter sétány 1/c), fszt. 0-822 Mogyoródi József terem

A növények teste modulokból épül fel, amelyek sok fajnál önállóvá válhatnak, így a (genetikai értelemben vett) egyedek változatos stratégiákkal terjedhetnek a térben. Ez a természetes „klónozás” egyáltalán nem ritka a növényvilágban: számos növénytársulásban a fajok többsége képes rá. A terjedés szabályai határozzák meg, hogy a növény hogyan találja meg és használja ki a környezetében lévő erőforrásokat (vizet, tápanyagokat stb.), méghozzá versenyhelyzetben, más növényegyedek ellenében. Az előadásban áttekintem, milyen főbb stratégiákat ismerünk, és számítógépes szimulációkkal megmutatom, hogy ezek különböző helyzetekben hogyan küzdenek az erőforrásokért. Azt szeretném megmutatni, hogy a növények, bár lassú lények, korántsem unalmasak, és számos adaptív „trükkel” rendelkeznek!
Az előadás posztere letölthető.


Papp Balázs: Evolúció és rendszerbiológia: hogyan válnak jósolhatóvá a genomi változások?

Idő: 2012. április 19. 18.00
Hely: ELTE TTK Déli Tömb (Pázmány Péter sétány 1/c), fszt. 0-822 Mogyoródi József terem

Előrejelezhetők-e az evolúciós változások a molekuláris folyamatok szintjén? Ahhoz, hogy az evolúciós események legalább részben jósolhatóvá váljanak, nemcsak a fellépő szelekciós nyomást kell ismernünk, hanem az élőlény számára "elérhető" mutációkat és azok fenotípusos hatásait is. A modern rendszerbiológia a sejtben zajló molekuláris folyamatok ismeretében számíthatóvá teszi, hogy a gének miképpen határozzák meg a tulajdonságokat (genotípus - fenotípus leképezés), s így lehetőséget teremt az evolúciós útvonalak jóslására is.
Az előadás diái letölthetők.


Számadó Szabolcs: Kommunikáció az állatvilágban: az őszinteség és csalás problémája.

2012. március 22. 18.00

Megbízhatóan kommunikálnak-e az állatok? Ha nem, akkor milyen esetekben csalnak, és mikor nem? Milyen mechanizmusok tudják garantálni a megbízhatóságot? Az előadás példákon keresztül mutatja be mind a csalás eddig ismert típusait, mind az őszinteséget fenntartó mechanizmusokat.
Scheuring István: Csalók és együttműködők: társas konfliktusok a baktériumoktól az emberig.

2012. február 23.

Miközben az együttműködés az élővilág valamennyi szerveződési szintjén széles körben megfigyelhető jelenség, az evolúciós eredete és stabilitása régóta az elméleti biológia egyik fogós kérdése. Az előadásban rámutatunk, hogy az együttműködőket és altruistákat a csalók számos esetben valóban ki tudják használni, azonban sikeresen ezt csak akkor tehetik, ha kellően ritkák az adott populációban. Megmutatjuk, hogy a legtöbb esetben a szelekciós és populációszerkezeti viszonyok fenntartják az együttműködők és csalók egyensúlyát, máskor pedig az együttműködők aktívan is védekeznek ellenük. Érveinket a baktériumoktól az emberi viselkedésig terjedő kísérleti eredményekkel illusztráljuk.
Az előadás diái letölthetők (14MB).


Prof. Szathmáry Eörs: Az exobiológiai kérdésektől az asztrobiológiáig: tudomány és mozgalom.

2011. december 8.

A Földön kívüli élet lehetőségének vizsgálata az elmúlt néhány évtizedben messze túlhaladta a puszta spekuláció kezdeti szakaszát. Előadásunkban bemutatjuk a tudományterület történetét és jelenlegi állását, kiemelve a magyar tudósok eredményeit és a Földön kívüli élet lehetőségét a Naprendszer égitestjein.
Az előadás diái letölthetők.


Müller Viktor: Megszelídül-e a HIV? Modellekkel a vírus nyomában.

2011. november 24.

A HIV-fertőzés új, evolúciósan fiatal betegség, így felmerül a lehetőség, hogy a vírus most, a szemünk láttára alkalmazkodik az emberi gazdafajhoz. Várható-e, hogy "megszelídül", esetleg még veszélyesebbé válik? Ezekre a kérdésekre keressük a választ az evolúciós okoskodás, a matematikai és számítógépes modellezés, valamint a hosszú távú klinikai adatok elemzésének módszereivel.
Az előadás diái letölthetők.

A honlap mintájának forrása: www.freewebtemplates.com.